صدور اخطاریه زیست‌محیطی برای پنج واحد صنعتی

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر از افتتاح و بهره برداری تصفیه‌خانه فاضلاب یک واحد بزرگ دامداری در هفته محیط زیست و نمونه‌برداری از خروجی سیستم تصفیه فاضلاب ۱۳ واحد صنعتی وتولیدی در این شهرستان خبر داد.