سند طرح مدیریت بهره وری بوستان های چهار گانه جنگلی شمال تهران امضا شد

اسناد بهره وری  بیش از ۱۳۷ هکتار از بوستان های چهارگانه جنگلی شمال تهران با قرار داد ما بین سید حمید موسوی شهردار منطقه یک و علینقی حیدریان مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران امضاء شد.