نوجوان سنندجی سنجاب خود را به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داد

یک سنجاب ایرانی توسط نوجوان دوستدار محیط زیست، از دلالان و سودجویان حیات وحش خریداری و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سنندج تحویل داده شد.