نیاز جدی به ارائه آموزش‌های تخصصی به محیط‌بانان

مدرس دوره‌های آموزش تخصصی محیط‌بانی ضمن تاکید بر نیاز جدی به ارائه آموزش‌های تخصصی به محیط‌بانان گفت: متاسفانه آموزش مناسب به محیط‌بانان ارئه ‌نمی‌شود.