شهرداری ملزم به حفاظت از میراث طبیعی حریم جنوبی توچال شد

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ، گفت: مسائل مختلفی را در محدوده کوهستانی توچال شاهدیم و لازم است به میراث طبیعی در این محدوده توجه ویژه‌ای داشته باشیم.