شناسایی ۱۸۲ ذخیره‌گاه جنگلی در کشور طی یک سال اخیر

بر اساس گزارش اخیر سازمان جنگل‌ها طی سال گذشته ۱۸۲ فقره ذخیره‌گاه جنگلی به مساحت ۴۱۰ هزار هکتار ثبت شده است.