شرط داشتن «حق وتو» برای سازمان محیط زیست/نجات محیط زیست ایران اولویت دولت سیزدهم باشد

یک کارشناس محیط زیست ضمن بررسی وعده‌های زیست‌محیطی کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید ازنظر امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی تقویت شود تا بتواند به سایر دستگاه‌ها امر و نهی کند و از حق وتو برخوردار باشد.