خطر خفاش‌های ناقلِ بیماری، بیخ گوش‌ انسان

براساس یک مطالعه جدید، تغییر کاربری زمین‌ها در قاره آسیا، شرایط زیستی مساعدی را برای خفاش‌های ناقل ویروس کرونا ایجاد کرده است.