پیام تسلیت سازمان حفاظت محیط زیست در پی درگذشت “قره‌یاضی”

سازمان حفاظت محیط زیست درگذشت دکتر قره‌یاضی -بنیانگذار پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی - را تسلیت گفت.