این پست من ساعت 3 بامداد ازفرودگاه تهران و دیدن حبیب و پسرش محمد

تا امروز پستی چنین ننوشته بودم.این هم از اون رویدادهاست که گاهی برام پیش میاد(مانند دیدن عزت الله انتظامی در روز درختکاری در خانه هنرمندان و گپ و گفتی از فیلم گاو که عاشقشم و پیشنهاد من به اایشان که فیلم گاو را به گونه تئاتر درآورند که با استقبال ایشان همراه بود )و...اکنون ساعت ۳ بامداد در کافی نت فرودگاه.

امشب (البته صبح شده)برای خداحافظی و کاری با یک میهمان از گیلان آمده، به فرودگاه بین المللی امام آمده ام و هنگام بیرون رفتن-پای پله برقی- حبیب،خواننده سرشناس را دیدم نخست گفتم شاید یک نفر دیگست که مانند اونه و نزدیک تر که رسیدم دیدم خودش است که منتظر پسرش محمد است.و محمد هم آمد.

برام جالب بود۰دیدن پدر و پسر خواننده ،که سالها در بیرون ایران می خوانند.و امروز به درون ایران آمده اند