جنگل ابر؛ امروز در گفت و گوی داغ سبز

امروز در شصت و هفتمین گفت و گوی داغ سبز به به همراه محمد درویش در مورد چالشهایی که جنگل ابر را تهدید می کند به گفت و گو خواهیم پرداخت. دکتر اسماعیل کهرم و دکتر پیمان یوسفی آذر نیز تلفنی به برنامه خواهد پیوست. با ما همراه باشید.

Posted in: دسته‌بندی نشده