سريال دنباله‌دار قطع درختان تهران اين‌بار در ميدان نبوت

تعدادي درخت در ميدان در حال بازسازي نبوت قطع شده است؛ به‏گفته مسئولان شهري درختان اين محدوده قطع نشده بلكه درخت‌كن شده و به ميدان ديگري منتقل شده‌اند؛ ولي محل انتقال درختان مشخص نيست.
به گزارش خبرگزاري فارس، ميدان نبوت توسط سازمان زيباسازي شهرداري تهران در حال بازسازي است. در حين عمليات عمراني تعدادي از درخت‌هاي 40 تا 50 ساله قطع شد.
يكي از مسئولان منطقه 8 شهرداري تهران در اين‌باره مي‌گويد كه درختي قطع نشده بلكه درختان را درخت كن كرده و به ميدان ديگري منتقل كرده‌ايم.
بر اساس اين گزارش، شهرداري تهران در وسط ميدان نبوت در حال بازسازي و نصب آبنماي موزيكال است و براي اجراي اين كار تعدادي از درختان را قطع كرده است. همچنين در حال حاضر شاخ و برگ تعدادي ديگري از درختان ميدان را نيز قطع كرده و فقط تنه مانده است؛ به نظر مي‌رسد به زودي اين درختان نيز قطع شود.
محمدنژاد مدير روابط عمومي شهرداري تهران درباره درختان ميدان نبوت مي‌گويد: ميدان نبوت توسط سازمان زيباسازي در حال بازسازي است و هيچ درختي در اين محدوده قطع نشده است.
طاهري مدير روابط عمومي سازمان زيباسازي مي‌گويد: سازمان هيچ درختي را براي بازسازي ميدان نبوت قطع نكرده است.
وي در ادامه گفت: چندين بار به مسئولان منطقه اعلام كرديم كه آبياري درختان در ميدان به درستي انجام نمي‌شود.
شهرونداني كه هر روزه از كنار اين ميدان عبور مي‌كنند شاهد نبود درختان هستند.
طاهري با بيان اينكه عمليات عمراني در ميدان نبوت در حال اجراست، گفت: رها كردن شلنگ زير پاي درخت فرسوده، باعث سست شدن ريشه و در نهايت وارد شدن لطمه به درخت مي‌‌شود.
وي به اجراي كار عمراني در ميدان نبوت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: به دليل اينكه نمي‌خواهيم به تنه درخت آسيب برسانيم، داربست‌هاي دور درختان زده‌ايم.
چندي پيش نيز 250 اصله درخت در 3 منطقه شهر تهران قطع شد. مسئولان اظهار نظرهاي متفاوتي در اين‌باره ارائه كردند؛ برخي عنوان كردند كه تعدادي از درختان دزيده شده را دوباره كاشتند و برخي نيز اين اظهار نظر را رد كردند.
هر از چند گاهي تعدادي درخت در تهران قطع مي‌شود بدون اينكه مسئولان امر اين موضوع را جديت دنبال كنند. بعد از قطع 250 اصله درخت درتهران مختاري مدير عامل پارك‌ها اعلام كرد كه هيچ گزارشي مبني بر قطع درختان در تهران به سازمان پارك‌ها اعلام نشده است.
مدير عامل سازمان‌پارك‌ها و فضاي سبز شهردار تهران ادامه مي‌دهد: مأموران شهرداري تهران به طور 24 ساعته در مناطق مختلف نسبت به حفظ درختان سطح شهر نظارت دقيقي را اعمال مي‌كنند.
با وجود اينكه به گفته مختاري ماموران شهرداري تهران به طور 24 ساعته در مناطق مختلف نسبت به حفظ درختان نظارت مي‌كنند اما در بيشتر ايام سال شاهد قطع درختان در تهران هستيم. درختاني كه ريه‌هاي تنفسي شهر هستند و بي‌رحمانه قطع مي‌شوند و مسئولان امر اين موضوع را به طور جد پيگيري نمي‌كنند.