دلایل اهمیت و حفاظت از منظر فرهنگي شهرستان بم

 

بدون شرح ....

ددرختها را قطع میکنیم تا خیابانها را بزرگتر کنیم و اسم این کار را می گذاریم توسعه شهری . در حالی که فقط و فقط داریم منظر فرهنگی شهری را به خطر می اندازیم که تنها شهر ثبت شده در فهرست میراث یونسکو در ایران  است تصاویر زیر خود گویای واقعیت تلخی است که متاسفانه در بم رخ داده است بهتر است کمی راجع به منظر فرهنگی اطلاعاتی داشته باشید  تاخودتان  به خوبی قضاوت کنید.   

برخی براین باورند که منظر های فرهنگی مانع توسعه شهری می شود معمولا این گونه افراد توسعه شهر را دربرج ها و آسمان خراش های بلند ، خیابان ها و بلوارهای عریض می بینند و شهر نشینی امروزی را الگوی توسعه شهری قرار می دهند اما این تفکری اشتباه است و...