بهای رفاه امروز بشر ویرانگری طبیعت است

به گزارش ایسنا، محققان انگلیسی در یک بررسی اظهار داشتند: رفاه بشر به بهای “ویرانگری” جهان طبیعی بدست آمده است. طبیعت باید به عنوان یک دارایی شناسایی شود و معیارهای بشر برای تعریف رفاه اقتصادی مورد بازاندیشی قرار گیرد.

به گفته محققان انتظار می رود این گزارش در دستور کار دولت انگلیس در زمینه سیاستگذاری نقشی تعیین کننده داشته باشد. در کانون این بررسی این ایده نهفته است که رشد قابل دوام اقتصادی نیازمند معیاری متفاوت از “رشد ناخالص ملی” است.

پروفسور پارتا داسگوپتا یکی از محققان این مطالعه در بیانیه ای گفت: رشد و توسعه اقتصادی پایدار به این مفهوم است که تشخیص دهیم رفاه ما در بلندمدت به توازنی نو میان تقاضا برای محصولات و خدمات طبیعت از یک طرف و ظرفیت طبیعت برای تامین آنها از طرف دیگر بستگی دارد.

وی افزود: بیماری کووید-۱۹ به ما نشان داد که وقتی به تاثیر تعامل بشر با طبیعت توجه نمی کنیم چه عواقبی خواهد داشت.

در این گزارش توصیه هایی مطرح شده که شامل موارد زیر است:

-پایدار ساختن سیستم های تولید مواد غذایی و انرژی از طریق نوآوری های فنی و سیاست هایی که معیارهای پذیرفته شده در مورد بها و رفتارها را تغییر می دهد

-گسترش و بهبود دسترسی به نواحی حفاظت شده

-سرمایه گذاری بزرگ و گسترده در راه حل های طبیعی برای رسیدگی به مشکل نابودی تنوع زیستی

-معرفی سرمایه طبیعی در نظام های حسابداری ملی

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، “بوریس جانسون” نخست وزیر  انگلیس از این بررسی استقبال کرده است. انگلیس به طور مشترک میزبان نشست اقلیمی سازمان ملل در سال جاری به نام “سی او پی ۲۶” است و همچنین ریاست گروه ۷ در سال جاری را به عهده دارد.