جمعیت ایران ناپدید خواهد شد

 

بحث جمعیت به نظرم یکی از حوزه هایی است که به طور جدی با محیط زیست و نحوه ی تخصیص منابع مرتبط است. اکونومیست مطلبی را منتشر کرده است و در آن به روشی ابتدایی تخمین زده است که جمعیت کشورهای جهان، با توجه به نرخ رشد فعلی اشان چه زمانی به صفر خواهد رسید. دلیل اصلی کاهش جمعیت در این پیش بینی عدم تولد تعداد کافی فرزندان دختر برای جایگزینی مادران است.

بر اساس این پیش بینی، در حالی که در برخی کشورها، در صورت طی روند فعلی، پیش از پایان هزاره ی جاری به صفر خواهد رسید، در ایران حدود هزار و هفتصد سال فرصت باقی است تا جمعیت ناپدید شود.

در نمودار زیر این پیش بینی برای سایر کشورها مانند اتریش، سنگاپور، رومانی، کره جنوبی، چین، ژاپن و … نیز موجود است.

زمان ناپدید شدن جمعیت

 

Posted in: دسته‌بندی نشده