مخالفت با فوریت نجات دریاچه ارومیه!

به بحران فرصت بیشتر داده شد…

محیط زیست > منابع‌طبیعی
 – نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود با 94
رای مخالف و 57 رای موافق با دو فوریت طرح انتقال آب برای نجات دریاچه
ارومیه از خشک شدن مخالفت کردند.

Posted in: دسته‌بندی نشده