وقتي چنارها تقويم را باور ندارند !

خزان زودرس در خرم آباد / عكس محسن تيزهوش

تقويم مي گويد تابستان است؛ اما اين روزها چنارهاي تنومند شهر به مرگي زودرس تن داده اند! اين روزها برگها دچار خزان شده اند ! اين روزها چنارها به تقويم ما انسانها شك كرده اند ! اين روزها چنارهاي آب دوست خزان را در آغوش گرفته اند ! اين روزها چنارها تابستان را باور ندارند ! اين روزها چنار ها هم رسم ايستاده مردن را به باور نشسته اند !

چنارها هم ايستاده مي ميرند !

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: