سرو بالا بلند، یاسر ما باغرور ایستاده است

یاسر انصاری کجوری

سرو!

همیشه آزاد است

چون که وابسته نیست دلشاد است

سرو بالا بلند، یاسر ما

بر کجور باغرور ایستاده است...

مصطفی محمودی(از دوستان نزدیک زنده یاد یاسر انصاری)

این عکس یاسر مربوط به مرداد ماه سال ۱۳۸۹ است که یک نصفه روز را کامل در جنگل های کجور مازندران پیاده روی کردیم و از تنه های قطع شده درختان تنومند درمحدوده طرح جنگلداری لالیس عکس گرفتیم. البته اون روز یاسر تمشک می خورد و من عکس می گرفتم و فردا که دوباره رفتیم یاسر عکس می گرفت و من با خانواده پدری یاسر یعنی عمه ها و پسرعموی یاسر و ... مشغول بودم . یادش به خیر

 

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: