فروض منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: یک بررسی

مقاله‌ای که در ادامه لینکش را گذاشتم، تقریباً جامع‌ترین و کامل‌ترین مقاله در مورد مبانی نظری و فروض منحنی کوزنتس است که تابحال دیدم. من از این مقاله در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خودم خیلی استفاده کردم. خواندنش را به علاقه‌مندان و کسانی که می‌خواهند در این زمینه کار کنند، توصیه می‌کنم.

Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey

Soumyananda Dinda

متن مقاله را در اینجا بخوانید!