مطالبی در مورد کیش دوم ( آشوراده ) و ساخت جاده جنگل ابر

سلام…..اول از همه امیدوارم که حال و احوال همه ی خانم و آقایان سبز نویس وحامی محیط زیست و حیوانات..خوبه خوب باشه و شاد و همچنان با وجود تمام سختی های موجود در ایران عزیزمان مشغول نوشتن و حفظ این مجموعه های گرانبهای محیط زیستی وجانوری باشند…. مدتی است که وبلاگ بنده یک وبلاگ خاموش به حساب می آید…. ولی دوستان گرانقدر ی هستند ، که هنوز نیم نگاهی به این نوشته ها می کنند… راستش هنوز هم حوصله برای نوشتن ندارم ولی وقتی اخبار را می خوانم و می بینم بدجوری دلم