نخست وزیری به نخست وزیری نامه نوشت

 

دیوید کمروناسترالیا یکی از کشورهایی است که سهم قابل توجهی از انتشار گازهای گلخانه ای جهانی را بر عهده دارد و در عین حال چند سالی است که برای تصویب قوانین مالیات کربن تلاش می کند. این روزها این بحث به مرحله ی جدی ای رسیده و این کشور در حال حرکت به سمت برقراری مالیات مورد نظر است. این در حالی است که با وجود آنکه قوانین در دست بررسی کاهش قابل توجهی در انتشار ایجاد نخواهد کرد اما همین میزان هم با مخالفت جناح اپوزیسیون و بخشی از مردم این کشور مواجه شده است.

در این گیر و دار، دیوید کمرون، نخست وزیر انگلیس هم که کشورش مسئولیت قابل توجهی در  انتشار دارد نامه ای به نخست وزیر استرالیا نوشته و از این اقدام شجاعانه ی وی در مسیر ایجاد بازار کربن حمایت کرده است (لینک). این در حالی است که دیدگاه های جناح کمرون به اپوزیسیون فعلی استرالیا نزدیک تر است.

البته شاید بد نباشد در قدم های بعدی کمرون و کشورش در کنار نامه نگاری، قدم های جدی تری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و خصوصا افزایش سطح تعهد کشورهای اروپایی در  این حوزه بردارند.

در مورد شرایط فعلی استرالیا اینجا مطالعه کنید.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: