ایرج معانی کدام هم‌نورد را همراه شد؟

در کوه‌نوشت خواندیم:

او در عين توانمندي براي صعود به اين قله، كاري ستودني كرده؛ كه كمتر از
صعود به قله هاي مرتفع دنيا نيست!‌ … “ايرج معاني” از نرديكي قله داوطلب
مي‌شود تا همنوردش را كه با شرايط نامساعدي روبرو بوده تنها نگذارد و با او
بازگردد!

هم‌نوردی که ایرج معانی به یاری‌اش شتافت و به خاطر او از صعود به قله محروم شد، کیست؟

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: