و باز هم کاهش مساحت دریاچه ارومیه

 

راستش دیگر نیازی به توضیح نیست و مخاطبان عزیز این وب سایت به دیدن تصویر زیر عادت دارند و خودشان می دانند که به چه معنا است. برای دوستانی که تازه از راه رسیده اند بگویم که تصویر قرمز مربوط به چهارده جولای امسال و بخش زرد رنگ تفاوت با سال گذشته همان روز است. تصویر بر اساس خروجی شاخص  شاخص NDVI تهیه شده است. مساحت کاهش یافته حدود 400 کیلومتر مربع است و باید دقت کنید که مساحت واقعی دریاچه از آنچه به رنگ قرمز دیده می شود کمتر است. 

برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید. برای سایر تصاویر و داده های دریاچه اینجا کلیک کنید.

 

دریاچه ارومیه