نظارت آنلاین بر جنگل زدایی

دانشمندان سیستم نظارتی جهانی جدیدی را برای ارائه اطلاعات تقریبا فوری درباره نابودی جنگل‌های سراسر جهان ارائه داده‌اند.

نقشه تماشای جنگل‌های جهان Global Forest Watch از ماهواره‌ها، داده‌های باز و منبع‌یابی جمعی...ت برای آگاه‌کردن شرکت‌های خریدار و منابع، از مشارکت ناخواسته آن‌ها در جنگل‌زدایی استفاده می‌کند.

با کلیک روی نقشه ایران داده‌های کشورمان را ببینید :
http://www.globalforestwatch.org/

این نقشه توسط 40 شرکت از جمله گوگل و «شرکت تماشای جنگل‌های جهان» در کانادا پشتیبانی می‌شود و نشان می‌دهد در سراسر جهان چه جنگل‌هایی با چه سرعت‌هایی در حال نابودی هستند.

نقشه «تماشای جنگل جهان» پلت‌فرم نظارتی آنلاین و نزدیک به زمان واقعی است که شیوه مدیریت جنگل‌ها توسط افراد و شرکت‌ها را دستخوش تغییر خواهد کرد.

Posted in: دسته‌بندی نشده