جشن نامه آغاز چهارمین سال فعالیت پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم

“زیست بوم ” از معدود رسانه های مجازی می باشد که می شود گفت، تا “زیست بوم” هست زیست باید کرد همزمان از دل پردرد گل یاس هم غافل نمی شویم…
متن کامل در:

http://zistboom.com/fa/news/24314

Posted in: دسته‌بندی نشده