1(92)- آب در کوزه و…

با سلام و آرزوی
سالی خوش.

دیروز خبری منتشر
شد با عنوان: اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها درباره طرح  حفظ و صیانت ازجنگل های کشور

اینجا:

http://isna.ir/fa/news/92011905123

کنجکاو شدم متن
کامل آن را دریافت کنم و بخوانم.

با جستجو پیدا کردم.
اینجا:

http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/837178

گزارش شامل 29
صفحه بود و ضمن جمع آوری آمار و ارقامی چند، در پایان و به عنوان پیشنهاد، حرف تازه
ای نداشت.

متأسف شدم.

– سازمانی با
استعداد پانزده هزار نفر به عنوان متولی منابع طبیعی در کشور وجود دارد…

– 20 دانشکده
منابع طبیعی و ده ها مرکز پژوهشی مرتبط در کشور فعالیت می کنند…

– صد سال سابقه
جنگلبانی و پنجاه سال سابقه اجرای طرح جنگلداری در تاریخچه مدیریت جنگل های کشور
قابل ردیابی است …

به راستی، آیا
نمی توان از این ساختار، دانش و تجربه در مدیریت پایدار جنگل استفاده کرد؟

البته، اگر صاحب
وبلاگی، چیزی نوشت می توان گفت که دل نوشته است و یا اگر در روزنامه ای آمد می
توان به قول معروف به حساب ژورنالیسم آورد، اما وقتی مطلبی به نام مرکز معتبری در
می آید آن گاه موضوع فرق می کند!

Posted in: دسته‌بندی نشده