گرد و غبار خوزستان را فرا گرفت

  هم اينك سامانه اي از گرد و غبار در خوزستان حاكم شده و سامانه اي ديگر نيز در شمال غرب عراق در حال تشكيل است كه انتظار مي رود فردا اين استان را تحت تاثير قرار دهد. در پي وزش باد نسبتا شديد پس از تغييرات فشار هوا از صبح پنجشنبه، آسمان خوزستان هم اينك غبارآلود شده و ريزگردها در تمامي سطوح هوا استقرار و نفوذ يافته اند.

مديركل اداره هواشناسي خوزستان در اين خصوص به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: بررسي نقشه هاي پيشيابي نشانگر تداوم اين وضعيت تا بعد از ظهر روز شنبه است.

'نادر شفيع خدايي' افزود: هم اينك سامانه اي از گرد و غبار در خوزستان حاكم شده و سامانه اي ديگر نيز در شمال غرب عراق در حال تشكيل است كه انتظار مي رود فردا اين استان را تحت تاثير قرار دهد.

وي افزود: همچنين هم اينك تقويت تدريجي سلول پرارتفاع جنب حاره اي در سطوح فوقاني جو مشاهده مي شود كه موجب افزايش نسبي و تدريجي دما در خوزستان خواهد شد.

او گف: بر اين اساس همچنين آسمان خوزستان مملو از گرد و غبار توام با وزش باهادي قابل ملاحظه پيش بيني مي شود.

وي همچنين عمق ديد افقي را در اهواز هزار متر و در گتوند 500 متر و در ساير شهرهاي خوزستان حدود دو هزار تا سه هزار متر اعلام كرد.

اداره كل فرودگاههاي خوزستان نيز اعلام كرد وزش باد و گرد و غبار تاكنون اختلالي در پروازهاي فرودگاههاي اين استان ايجاد نكرده است.

مديركل اداره حفاظت محيط زيست خوزستان نيز درگفت و گو با خبرنگار ايرنا غلظت ريزگردها را در آسمان اهواز دو هزار و 713 ميكروگرم برمترمكعب و در مسجد سليمان 762 ميكروگرم بر مترمكعب اعلام نمود.

'تورج همتي' ضمن درخواست از افراد بيمار و سالمند براي خارج نشدن از خانه در حد امكان، افزود: استان خوزستان داراي هفت ايستگاه سنجش هوا است كه چهار ايستگاه در اهواز، يك ايستگاه در مسجدسليمان، يك ايستگاه در شوش و ديگري در شلمچه قرار دارد .

وي گفت: ايستگاه سنجش هوا در شلمچه از ديروز به علت نقص فني و ايستگاه شوش نيز به علت تبديل از حالت مودمي به سامانه ماهواره اي از چرخه فعاليت خارج شده اند.