شهرداری کرج عضو انجمن بین المللی کلانشهرهای جهان شد.
پایگاه خبری مدیریت شهری کرج: معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری کرج از پذیرش عضویت شهرداری کرج در انجمن بین المللی کلانشهرهای جهان متروپلیس خبر داد.

محمدرضا رضاپوراظهار داشت: انجمن بین المللی کلانشهرهای جهان (متروپلیس)، انجمن و چارچوبی از شهرهای دارای جمعیت بیش از دو میلیون نفر است که با هدف گسترش همکاری و تبادل تجارب میان اعضا آن در سال 1985 کار خود را آغاز کرد. وی افزود: اعضای این انجمن مسائل مشترکی در حوزه های شهرسازی و توسعه، اقتصادی، بهداشت و سلامت، محیط زیست، حمل و نقل و ارتباطات دارند که با ایجاد ساختار، امکان تسهیل و مبادله دانش میان آنان فراهم شده است.

این مسئول عنوان کرد: از مزایای پیوستن به این انجمن، ایجاد فرصتهای مناسب برای تمامی اقشار جامعه شهری و مشارکت آنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری، شرکت در کمیسیون های پنج گانه شامل محیط زیست، امنیت غذایی، مدیریت رشد شهری، مدیریت یکپارچه شهری، مادرشهر (ائتلاف درباره نوآوری شهری)، شرکت سه نفر از کارشناسان به طور رایگان در دوره های آموزش خارج از کشور، امکان حضور در نشست مشترک شهرداران کلانشهرهای جهان است. رضاپور ادامه داد: ایجاد ارتباط خواهرخواندگی با سایر شهرهای مهم جهان و استفاده از امکانات مربوطه، امکان یافتن راهکارهای منابع درآمدی پایدار با توجه به انجام نشستهای مختلف، بازسازی اقتصادی کلانشهر کرج و تقویت منابع اقتصادی آن با اخذ تجارب جهانی، امکان استفاده از دوره های آموزشی برای سایر کارشناسان و مدیران شامل شرکت در سمینارها، جلسات آموزشی، استفاده از انتشارات، گزارشات خبری و … از دیگر مزایای پیوستن به این انجمن است.

معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری کرج یادآور شد: امکان حضور در شبکه بین المللی زنان مترو پلیس و ارتقای جایگاه بانوان و لحاظ کردن خواسته های آنان در سیاست گذاری شهری، ایجاد شبکه تبادل و همکاری بین المللی در میان زنان منتخب از تمامی قاره ها و … از مزایای عضویت در این انجمن است. وی گفت: پس از انجام بررسی های لازم و ارسال نامه و گزارش توجیهی به دبیرخانه انجمن مذکور مستقر در بارسلون اسپانیا، عضویت شهرداری کرج مورد پذیرش واقع شد.

این مسئول اضافه کرد: موضوع عضویت شهرداری کرج در انجمن بین المللی کلانشهرهای جهان مترو پلیس و پرداخت هزینه های سالانه حدود هفت هزار یورو با قید دو فوریت در اولین جلسه علنی آن شورا مطرح و نتیجه به این شهرداری اعلام و با آن موافقت شد. 

Posted in: دسته‌بندی نشده