اولین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی

 
 

محورهای همایش:
تغییر اقلیم و امنیت غذایی
تغییر اقلیم و اثرات آن بر تولید در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
تغییر اقلیم، سازگاری و کاهش خطر در ارتباط با امنیت غذایی
همکاران علمی همایش:
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان،
پژوهشکده هوا و اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور
موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
دانشگاه اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پایگاه مدیریت خشکسالی استان اصفهان
اداره کل هواشناسی استان اصفهان
برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.


http://ccfsisf.blogfa.com/post/14/

Posted in: دسته‌بندی نشده