یاری گری

درود دوستان

ما (اعضای گروه دیده بان کوهستان)، مبلغی برای کمک به زلزله زدگان
آذربایجان جمع آوری کردیم و قرار بود سفری به منطقه زلزله زده داشته باشیم که
متاسفانه میسر نشد.
می‌خواهیم با کمک‌های نقدی پتو بخریم و همراه کمک‌های غیرنقدی برای
دوستان کوهنوردی که در منطقه داریم بفرستیم تا هر چه سریع تر به دست مردم برسد
دست های یاری گر شما را می فشاریم.
در فرصتی دیگر، سفری برای بازدید و همدردی خواهیم داشت، کسانی که علاقه
مند به همسفری هستند، اعلام کنند تا ارزیابی داشته باشیم.

همچنین تعدادی از نوجوانان بهزیستی شهر تهران برای کوه‌پیمایی به کفش،
دستکش، جوراب، پوشاک و کوله قدیمی ما نیاز دارند؛
نوجوانانی که در بهترین حالت، تنها دو دست لباس شهری دارند و درگیر این
پرسش بودیم که در تکاپوی پوشاک شهری باشیم یا پوشاک کوهپیمایی؟!