معرفی سایت زیست محیطی برای کشورهای MENA (خاورمیانه و شمال افریقا)

سایت اکومنا حاوی اطلاعات مفیدی درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه ی  انرژی های نو – مدیریت پسماند  و حفاظت از محیط زیست در کشورهای منا  Middle East and North Africa  : MENA می باشد. عناوین برخی از آخرین مطالب ارائه شده  در سایت در زیر درج شده است.   نشانی سایت اکومنا :http://www.ecomena.org/
Posted in: دسته‌بندی نشده