هجدهمين همايش ارائه دستاوردهاي پژوهشي صنعت آب کشور برگزار مي شود.

نماینده مجری طرح تحقیقات کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران از برگزاری هجدهمین همایش ارائه دستاوردهای پژوهشی صنعت آب با ارائه نتایج چهار طرح پژوهشی خاتمه یافته، در روز 22 آذرماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج، مهندس زهره قائمی با اعلام این خبر، گفت: در این همایش، دکتر مرتضی افتخاری درباره نتایج طرح “مدیریت یکپارچه سیل(IFM)، مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کن”؛ مهندس ابوالفضل شفیعی و مهندس محمد مهدی امینی درباره نتایج طرح “اهمیت رویکرد آینده پژوهانه در صنعت آب کشور”(با همکاری مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری)؛ دکتر مرتضی حنیفه‌زاده درباره نتایج طرح ” نقش آینده پژوهی در مدیریت منابع آب “(با همکاری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی) و دکتر سید مختار هاشمی درباره نتایج طرح “چهارچوبی نهادی و ساختاری برای اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب(IWRM) در ایران” سخنرانی خواهند کرد.
قائمی در ادامه افزود: این همایش از ساعت 8:45 تا 12روز چهارشنبه 22 آذرماه امسال، در سالن اجتماعات شهید عباسپور شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار می شود.

Posted in: دسته‌بندی نشده