پيك محيط زيست سبز 2012-09-21 22:42:20

وسط پذیرایی روی زمین نشستمو
دارم به خونه و در و دیواراش نگاه می کنم، تقریبا تمام وسایل خونه رو بردند من
موندم و لپ تاب کوچیکمو یه دفتر، نمی دونم چرا همیشه برای من دل کندن سخت بوده از هر
چیز حتی اگه خاطراتم بد از این خونه بیشتر از خاطرات خوبش باشه

دارم فکر میکنم، فکر میکنم
تو این یک سال چی کار کردم، چه خاطراتی از این خونه داشتم نمیدونم چرا امشب فقط به
گذشته فکر میکنم، فکر میکنم چقدر تونستم از راهی رو که به صورت جدی از سال 86 شروع
کردم طی کنم و چقدر موفق بودم، تو این یکسال من تجربیات مختلفی رو داشتم که تو
بعضی هاشون شاید شکست خوردم و بعضی هاشونو تونستم تا آخر پیش ببرم. البته کتمان
نمی کنم شاید اگه من تو کاری شکست خوردم ولی تجربیات خوبی هم کسب کردم. این که
چطور باید با آدمای اطرافم ارتباط برقرار کنم، چجوری با افراد مختلف باید رفتار
کرد

تو این یکسال با آدمای خیلی
خوبی هم آشنا شدم که تجربه کار کردن باهاشون برام خیلی جالب بود و چیزای زیادی
ازشون یاد رفتم

واینو خوب فهمیدم که نمیشه
از روی حرفهای دیگران درباره مردم قضاوت کرد و تا وقتی کسیرو از نزدیک ندیدی و
باهاش ارتباط نداری نمیتونی بشناسیش

امیدوارم همه چی خوب پیش
بره، هم برای من هم برای دوستای خوبم

Posted in: دسته‌بندی نشده