کارگاه آموزشی مشورتی برنامه ریزی فعالیت های آتی جمعیت حامیان زمین

این کارگاه ویژه اعضای جمعیت حامیان زمین برگزار می شود. در ابتدا تسهیلگر به مبحث کار گروهی و ارتباطی که بین اعضای یک تیم باید وجود داشته باشد می پردازد

و این که اعضا در شرایط مختلف چه واکنش هایی را نشان می دهند، بعد از آن وارد برنامه ریزی گروهی در مورد فعالیت های آتی می شود.

امیدوارم از این کارگاه به خروجی خوبی برسیم که قابل اجرا باشد.

زمان کارگاه: 13 مهر- ساعت 13:30 الی 17

تسهیلگر: حسام الدین نراقی

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 09124650523 تماس بگیرید.

Posted in: دسته‌بندی نشده