نمایشگاه عکس صعود ترانگو

نمایشگاهی
از عکس‌های مهدی فرهادی، حمیدرضا شفقی و علی کریمی (از تیم ایرانی صعود
کننده‌ی ترانگو) از ۲۰ تا ۲۵ آبان (۱۳۹۱) در فرهنگ‌سرای ارسباران (تهران- خیابان
شریعتی، خیابان جلفا) برگزار خواهد شد.