120 دلار ارز برای قربانی گوسفند در حج تمتع به هر زائر پرداخت می شود

به گزارش ایسنا، به دنبال هماهنگی سازمان حج و زیارت با بانک مرکزی، ۱۲۰ دلار  برای هر زائر بابت قربانی حج تمتع به مدیران کاروا‌ن‌ها پرداخت می‌شود.
بنیامین شکوه‌فر ـ مدیرکل حوزه ریاست سازمان حج و زیارت ـ دربارهٔ این توافق اظهار کرد: براساس هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ۳۰۰ دلار ارز همراه، به صورت اسکناس به هریک از زائران حج تمتع سال ۱۳۹۱ پرداخت می‌شود.زائران ضمن هماهنگی با مدیران کاروان‌ها، پنج روز پیش از اعزام خود می‌توانند به یکی از شعب ارزی مراجعه و با ارائه کارت شناسایی و احراز هویت، این ارز را با پرداخت معادل ریالی آن به نرخ دولتی مصوب، دریافت کنند.

Posted in: دسته‌بندی نشده