خشكسالي عامل رواج آفات در جنگلهای چهارمحال و بختاری

خشکسالیهای اخیر موجب کاهش مقاومت درختان جنگلهای استان چهار محال و بختیاری شده و زمینه رشد آفات و بیماریها بر روی گیاهان و درختان جنگلی این استان را به وجود آورده است. خشکسالی در سال های جاری تاثیرات مخربی مختلف بر روی عرصه های جنگل های طبیعی و سایر فعالیت های جنگل کاری و جنگل داری داشته و خواهد داشت.تاثیر خشکسالی بر روی کاهش مقاومت درختان جنگلی نسبت به حمله آفات و امراض و متقابلا افزایش کمی و کیفی آفات و امراض دارد.

خشکسالی بر روی کاهش رشد سالیانه تاثیر محسوس داشته و باعث کاهش رشد و افزایش موجودی جنگل های طبیعی می شود و همچنین این پدیده بر روی بذر دهی درختان جنگلی و سلامت بذور تاثیر مستقیم دارد و باعث بذر دهی و کاهش شانس تجدید حیات جنگل ها می شود.خشکسالی باعث خشک شدن کف جنگل و کاهش نفوذ ناپذیری بستر جنگل در رابطه با نفوذ بذور جنگلی در خاک و منجر به کاهش زادآوری طبیعی می شود.

تهدیدی بسیار جدی که از عواقب خشکسالی بر روی جنگل ها است بالا رفتن ضریب آتش سوزی در جنگل ها  و خشک شدن زیاد علوفه های جنگلی است.استان چهارمحال و بختیاری از جمله مناطق کوهستانی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود و به علت ماهیت کوهستانی مرتفع، که در مسیر بادهای مرطوب سیستم‌های مدیترانه‌ای قرار داشته و موجب صعود و تخلیه بار این سامانه‌ها می‌شود.

این استان دارای بارش نسبتاً مناسب است به حدی که این منطقه با وجود داشتن تنها یک در صد از مساحت ایران، 10درصد از منابع آب کشور را در اختیار دارد.ریزشهای جوی و برف و باران درکوه‌های این استان منشاء معروفترین رودخانه‌های دائمی جنوب غربی و مرکزی ایران یعنی کارون و زاینده رود هستند. جنگلهای استان چهار محال و بختیاری در گروه جنگلهای غرب و جنوب غرب کشور قرار می‌گیرند.بخش زیادی از این جنگل‌ها در پنج منطقه بازفت، اردل، لردگان، دوراهان و فلارد قرار گرفته‌اند.

این جنگل‌ها با مساحتی در حدود ۳۰۷ هزار هکتار به صورت نواری از کوه‌های بازفت در شهرستان کوهرنگ به سمت کوه‌های فلارد در شهرستان لردگان کشیده شده‌اند.پوشش عمدهٔ جنگلی این مناطق، تقریباً ۹۸ درصد بلوط است.تاثیر خشکسالی بر روی درختان جنگل های استان چهار محال و بختیاری کاهش مقاومت درختان بوده و خشکسالی های اخیر موجب شده که زمینه رشد آفات و بیماری ها بر روی گیاهان و درختان جنگل ها گسترش پیدا کند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه خشکسالی در سالهای اخیربر روی 500 هزار اصله نهال استان تاثیرات داشته است، اظهار داشت: اصله نهال های چهار تخته شهرکرد و نهالستان لردگان با وجود خشکسالی در استان دچار بیماری و آسیب شده وبرای نگهداری و جلوگیری از بین رفتن نهال ها، نیاز به نگهداری و مراقبت و آبیاری بیشتری دارند.

عطاالله ابراهیمی با بیان اینکه خشکسالی بر روی رشد سالیانه چوب، بذر دهی و تکثیر در سال آینده تاثیرگذاراست، بیان داشت: خشکسالی موجب می شود ضریب آتش سوزی در جنگل ها افزایش یابد.ابراهیمی با اشاره به اینکه تعدادی از گیاهان دارای مواد و محصولاتی است که امکان آتش سوزی را فراهم می کنند، اذعان داشت: گیاهانی از قبیل سقز، گون کتیرای و در کل گیاهانی که داری تانن هستند آتش زا هستند.وی با بیان اینکه درراستای جلوگیری از آتش سوزی باید مراقبت بیشتری از این نوع گیاهان صورت گیرد، عنوان کرد: در سال های اخیر آتش سوزی در جنگل های استان بین 70 تا 80 درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری با بیان  اینکه بخشی از جنگل های استان در معرض امراض جنگلی قرار گرفته اند، بیان داشت: تهدید جدی خشکسالی در جنگل های استان رواج آفات و امراض لیسه زالزالک و خسارت دیدن گون زار ها، بخصوص گونه گون گزی بوده است.

رئیس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه خشکسالی برای بخش جنگل کاری که شامل نهالستان های چهار تخته شهرکرد و لردگان، پارک های جنگلی، طرح های غنی سازی(جنگلکاری)، بخش جنگلداری، طرح های زارعت چوب و… خساراتی را به همراه داشته و دارد.

شهرام جزایری افزود: میزان اعتبار مورد نیازدر بخش های جنگل داری، جنگل کاری، جنگل های طبیعی و مصنوعی و باغکاری برای مبارزه با خشکسالی جنگل های استان سه میلیاردو 272 میلیون تومان است.وی اذعان داشت: در راستای جلوگیری از تاثیرات خشکسالی باید اعتبارات مورد نیاز در بخش جنگل های  تامین شود .


گزارش زهرا مرادي / خبرگزاري مهر

Posted in: دسته‌بندی نشده