ابنیه تاریخی کرمان غرق در فاضلاب شهری

شهر کرمان بیشترین تعداد ابنیته تاریخی ثبت ملی کشور را در خود جای داده است و نکته قابل توجه اینکه بسیاری از بناهای تاریخی دیگر در کرمان هنوز وجود دارد که در انتظار ثبت ملی است اما سوال اینجاست که با وجود این پتانسیل غنی این استان چه سهمی در خصوص جذب گردشگر دارد؟

واقعیت این است که بسیاری از شهرهای دیگر کشور که از داشته های به مراتب پائین تری نسبت به کرمان برخوردار هستند توانسته اند با ساماندهی ابنیه تاریخی و معرفی و در برخی مواقع بزرگنمایی داشته هایشان موقعیتی به مراتب برتر از کرمان در جذب گردشگر داشته باشند.

پتانسیلهای تاریخی کرمان هدر می رود

ساختار بسیاری از این شهرها بر مبنای جذب گردشگر طراحی شده است و به همین دلیل نیز در اجرای طرحهای عمرانی ملی نیز سهم بیشتری به خود اختصاص داده اند اما در این میان کلانشهر تاریخی کرمان هیچ برنامه مدون و زمانبندی شده ای برای استفاده از پتانسیلهای تاریخی ندارد.

وضعیت کنونی بسیاری از ابنیه تاریخی کرمان هم اکنون نا بسامان است و نیاز به مرمت و ساماندهی دارند اما در حال حاضر 80 درصد از بناهای تاریخی شهر کرمان در بافت تاریخی هیچ گونه ساماندهی برای جذب گردشگر ندارند و حتی مردم کرمان نیز از وجودشان اطلاعات دقیق ندارند که این روزها با تهدیدی جدی نیز مواجه هستند.

بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی در کرمان هر چند با اجرای طرح احداث گالری ها و انتقال آبهای فاضلاب شهری از طریق آنها به خارج از شهر تا حدودی کنترل شده است اما همچنان به مهمترین تهدید بناهای تاریخی کرمان تبدیل شده است.

آثار تاریخی کرمان مملو از آب

علت اصلی این امر قرار گرفتن اکثر بناهای تاریخی کرمان در پست ترین نقطه کرمان از لحاظ ارتفاع زمین است و به همین دلیل این آبها به ابنیه باستانی کرمان سرازیر شده است بطوریکه دهها آب انبار تاریخی کرمان هم اکنون مملو از فاضلاب شهری است.

Posted in: دسته‌بندی نشده