سزای ارزان خرین نفروختن است

خبر سايه سنگين دلالان بر سر كشاورزي البته خبر جديدي نيست اما انتظار اين بود اخبار جديد نويد بخش باشد و فضاي ايجاد شده  براي دلالي محو شود اين خبر را در اینجا بخوانيد


 آنچه از گذشته در فرهنگ ملی داشتیم ضرب المثل سزای گرانفروش نخریدن بود، آما باید بعنوان حامی بخش تولید و تولید کننده ، به تولید کنندگان بیاموزیم سزای ارزان خرین، نفروختن است و متولی بخش بداند ! مادامیکه دست تولید کننده بخش کشاورزی برای حمایت به سمت غیر از او دراز مانده، ناتوان به اجرایی کردن حمایت های گفتاری خود

Posted in: دسته‌بندی نشده