لزوم ایجاد دکترای اقتصاد محیط زیست و ارشد اکوتوریسم

مدیرگروه اقتصاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با اشاره به نبود دکترای اقتصاد محیط زیست و کارشناسی ارشد رشته اکوتوریسم در کشور گفت: لزوم داشتن مقطع دکتری در رشته اقتصاد محیط زیست برای بررسی و محاسبه ارزش‌های زیست محیطی و لحاظ کردن آن در حساب‌های ملی وجود دارد.

زهرا عابدی اشاره به فواید رشته اقتصاد محیط زیست اظهار داشت: اقتصاد محیط زیست یک رشته بین رشته‌ای است که از دیدگاه اقتصادی جوانب مختلف محیط زیست را بررسی می‌کند یعنی جنبه‌های مختلف محیط زیست از دید اقتصادی کاملاً بررسی شده و به آن ارزش داده می‌شود و ارزش زیست محیطی اقتصادی که بدست می‌آید به صورت کمّی (پولی) محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: در این راستا تمام منابع زیست محیطی مانند جنگل، آب، هوا، گونه‌های جانوری و گیاهی ارزش گذاری ‌شده و پس از آن می‌توان ارزش اقتصادی زیست محیطی این منابع را در حساب‌های ملی منظور کرد به طور مثال یک رودخانه ارزش‌های زیست محیطی زیادی مانند ارزش منظر و زیبایی، تفریحی، خودپالایی(تصفیه)، وجود گونه‌های گیاهی و جانوری، قایقرانی و... دارد.

عابدی با بیان اینکه برای رودخانه کارون 60 ارزش زیست محیطی محاسبه شده است، افزود: غیر از این موارد با کمک این رشته می‌توان میزان تخریب‌های محیط زیست را از نظر اقتصاد محیط زیست برآورد کرد.

مدیرگروه اقتصاد محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: زمانی که طرح تولیدی و عمرانی پیاده می‌شود جدای از رشد اقتصادی برای کشور ممکن است اثرات و صدماتی به محیط زیست وارد کند که با بهره‌گیری از اقتصاد محیط زیست می‌توان میزان این صدمات را محاسبه کرد.

وی عنوان کرد: در اقتصاد محیط زیست هزینه‌ها و منافع اجتماعی مد نظر قرار می‌گیرد که آیا یک پروژه اجرا شود یا خیر؛ تفاوت اقتصاد محیط زیست با اقتصاد در این است که منافع و هزینه‌های خارجی در کنار منافع و هزینه‌های شخصی اعمال می‌شود.

عابدی بیان کرد: رشته اقتصاد محیط زیست با دید اقتصادی و توسعه پایدار از 2 بُعد کمی و کیفی به مسائل زیست محیطی نگاه می‌کند و عمدتاً در جهت رقم دادن به ارزش‌های مختلف محیط زیست و خسارت‌هایی که بر محیط زیست وارد می‌شود، گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به مباحثی که در رشته اقتصاد محیط زیست از آن بحث می‌شود، افزود: این مباحث شامل اقتصاد خرد و کلان، حسابداری زیست محیطی، ارزش گذاری منابع زیست محیطی، مبانی اقتصاد محیط زیست، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد انرژی و توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی و اقتصاد ایران است.

عابدی بیان کرد: از سال 82 تا امسال حدوداً 180 دانشجو در رشته اقتصاد محیط زیست تربیت کرده‌ایم که 135 دانشجو در این رشته فارغ‌التحصیل شده‌اند یعنی 9 دوره ضمن اینکه قانون به گونه‌ای است که بعد از 3 دوره فارغ‌التحصیلی در یک رشته می‌توان در آن رشته مقطع دکتری ایجاد کرد.


وی ادامه داد: به همین منظور دانشگاه علوم و تحقیقات چند سال پیش پکیج رشته اقتصاد محیط زیست در مقطع دکتری را آماده کرد و حدود 5 سال است که آن را به وزارت علوم تحویل داده است و این وزارتخانه سرفصل را مصوب کرده اما به دلیل اینکه کمیته تخصصی برای آن وجود نداشت این پکیج را به دانشگاه پیام‌نور مازندران فرستاده‌اند.

مدیرگروه اقتصاد محیط زیست دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: البته علی رغم پیگیری‌های مکرردر خصوص راه‌اندازی اقتصاد محیط زیست در مقطع دکتری تا به حال جواب قانع کننده‌ای از آنها نشنیده‌ایم در حالی که ضرورت کامل برای ایجاد این رشته در کشور احساس می‌شود.

عابدی گفت: لزوم داشتن مقطع دکتری در رشته اقتصاد محیط زیست برای بررسی محاسبه ارزش‌های زیست محیطی و لحاظ کردن آن درحساب‌های ملی وجود دارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه ما نخستین دانشگاهی بود که اقدام به تهیه پکیج در مورد اقتصاد محیط زیست کرد، از تهیه پکیجی در خصوص رشته اکوتوریسم در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و تصریح کرد: این رشته نیز مانند اقتصاد محیط زیست در ایران وجود ندارد.عابدی بیان کرد: رشته اکوتوریسم در مقطع کارشناسی ارشد مصوبه وزارت علوم را دارد و سرفصل آن نیز تأئید شده است اما مصوب دانشگاه نیست ضمن اینکه ما مکرراً اعلام کردیم که این رشته را در دفترچه کنکور بیاورند.

وی ادامه داد: با توجه به وجود معضلات انرژی، بحران آب و بحران تغییرات اقلیم که تمام این موارد لزوم پایداری در تولید و مصرف را ایجاد می‌کند، بنابراین لزوم ایجاد 2 رشته اقتصاد محیط زیست در مقطع دکتری و رشته اکوتوریسم درمقطع کارشناسی ارشد احساس می‌شود.

عابدی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تهیه پکیج این 2 رشته بنده و دانشجویان این 2 رشته از دکتر دانشجو درخواست می‌کنیم که کمک کنند تا بتوانیم 2 رشته اقتصاد محیط زیست در مقطع دکتری و رشته اکوتوریسم در مقطع کارشناسی ارشد را در کشور و در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی راه‌اندازی کنیم.

Posted in: دسته‌بندی نشده