قربانی شدن دریاچه گهر…؟ شاید به زودی !

آشفته بازار محیط زیست و فرجام فعالان…

در این آشفته بازار محیط زیست دنیا بد به حال فعالانی که امید به بهبود بسته اند.

امید کلمه پر معنا و سنگینی ست

شاید نباید به همین راحتی از کنار امید گذشت ؟

البته فقط شاید

اما اتفاقی که در حال افتادن است چیزی است که خلاف امید قدم برمیدارد….

Posted in: دسته‌بندی نشده