نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس برگزار مي شود.

به گزارش سبزپرس، نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس» با همت اداره كل مديريت بحران استانداري لرستان و شوراي هماهنگي تشكلهاي حامي محيط زيست خرم آباد 25 آبان ماه سال جاري با هدف بررسي همه جانبه مشكلات محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس از منظر حقوقي در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد. 

اولين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس فرصتي براي دانشمندان، حقوقدانان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور است كه در زمينه چالش هاي پيش روي مباحث حقوقي حمايت و حفاظت از داشته هاي طبيعي استان هاي زاگرس نشين با ارائه راهكارهاي علمي و عملي گامي مفيد و موثر در جهت بهبود شرايط زيست محيطي زاگرس بر دارند.

در معرفي اين همايش اينگونه آمده است كه «زاگرس راهبردي ترين سيستم كوهستاني كشور عزيزمان ايران است زيرا از لحاظ داشته هاي گياهي و جانوري يكي از غني ترين زيستگاه هاي كره زمين به شمار آمده كه با داشتن پوشش جنگلي بسيار مناسب نزديك به چهل درصد از منابع آب شيرين ايران را تامين كرده و از سوي ديگر از بروز خساراتي همچون سيل و خشكسالي جلوگيري به عمل مي آورد.»

در ادامه معرفي و ضرورت برگزاري اين همايش اينگونه آمده است كه زاگرس سرزمين بلوط و سنجاب ايراني است؛ گونه هايي كه در تداوم حيات اين كهن ديار نقشهاي بسيار پر رنگي داشته تا اين اكوسيستم را بيش از پيش ارزشمند نمايند؛ وجود شش ميليون هكتار جنگل بستري بسيار مناسب براي تمامي زيستمندان زاگرس به شمار آمده و به همين دليل حفاظت و حراست از اين داشته هاي طبيعي همت همگاني ما را طلب مي كند؛ در همين راستا برگزاري نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس لازم و ضروري به نظر رسيد تا بدين وسيله اسباب حفاظت از سرزمين زاگرس بيش از پيش فراهم شود.

كميته علمي اين همايش در نظر دارد در قالب دو محور كلي «ابعاد حقوقي» و «محيط زيست» مقالات برجسته را معرفي کند كه علاقه مندان مي توانند درچارچوب محورهاي كه در زير آمده است مقالات خود را به دبيرخانه همايش ارسال کنند؛

محور ابعاد حقوقي؛

ـ بررسي ابعاد حقوقي تخريب محيط زيست و منابع طبيعي

ـ بررسي جايگاه حقوقي در مديريت محيط زيست و منابع طبيعي

ـ بررسي ابعاد حقوقي ذغالگيري در زاگرس

ـ بررسي ابعاد حقوقي برخورد با متخلفين تخريب محيط زيست و منابع طبيعي

محور محيط زيست ؛

- تنوع زيستي زاگرس،راهكارها و مخاطرات پيش رو

ـ مديريت زباله و نخاله هاي ساختماني

ـ بررسي خطوط انتقال نيرو و تاثير آلودگي نفتي بر محيط زيست زاگرس

- ضرورت حفاظت از گونه هاي آندميك زاگرس

ـ صنايع آلاينده و مديريت فاضلاب

- تاثير برداشت هاي غير اصولي بر روي منابع طبيعي زاگرس

ـ اثرات آلودگي « آب،خاك و هوا » بر جوامع انساني زاگرس

ـ نقش سازمان هاي مردم نهاد حامي محيط زيست در حفظ محيط زيست زاگرس و آموزش جوامع محلي

دبيرخانه اين همايش از تمامي انديشمندان، دانشمندان،حقوقدانان،اعضا هيات علمي و دانشجوياني كه در زمينه هاي مرتبط با ابعاد حقوقي محيط زيست و منابع طبيعي فعاليت مي كنند، دعوت به عمل آورده تا با شركت در اين همايش به هرچه پر بارتر شدن آن كمك کنند.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به وب سایت اين همايش مراجعه کنند.

Posted in: دسته‌بندی نشده