توليد كود گرانوله در كارخانه كمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری كرج

همايون رضا مدني در گفتگو با پايگاه خبري مديريت شهري كرج با اشاره به اينكه كود گرانوله از تركيب گوگرد، ازت و فسفر است، بيان كرد:‌ اين كود هوموس و مواد آلی خاک را افزایش داده و بعضی از ویتامین ها ، هورمونها و آنزیمهای مورد نیاز را تامین می کند که این مواد نمی توانند بوسیله کودهای شیمیایی تامین شوند.

اين مسئول افزايش جمعيت ميكروبهاي مفيد خاك شده و فراهم آوردن عناصر غذايي براي گياهان را از ديگر فوايد مواد آلي كود گرانوله عنوان كرد. وي با بيان اينكه مواد غذايي كود گرانوله به آساني از خاك شسته نمي شوند، افزود: مواد غذايي موجود در خاك به تدريج در طول فصل رشد گياه آزاد شده و نياز واقعي گياه را تامين مي كند.

مدير عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري كرج مصرف كود هاي گرانوله را علاوه بر برطرف كردن نياز گياه موجب بهبود خصوصيات فيزيكي خاك دانست و عنوان كرد:‌ با اختصاصی نمودن فرمولاسیون های مختلف می توان نیاز دقیق گیاهان مختلف را بر طرف و از اتلاف سرمايه و كود جلوگيري كرد. مدني با اشاره به اينكه كود گرانوله ذخیره کننده بزرگی از عناصر و آب و قابلیت ذخیره آب در خاک را افزایش می دهد، بيان كرد:‌ اين كود باعث بهبودی ساختمان خاک شده و عملیات شخم را آسانتر می کند.

اين مسئول ادامه داد:‌ اين كود براحتي با خاك در حالت تعادل قرار مي گيرد و علاوه بر تهويه خاك از تلف شدن و هدر روی كود هاي اضافه شده جلوگيري مي كند. وي با مهم ارزيابي كردن استفاده از كود گرانوله عنوان كرد: با افزایش خطوط در دست احداث کمپوست همچنين با افزایش توان تولید کود گرانوله به 750 تن در روز بخش كشاورزي رو به پيشرفت خواهد بود.

مدير عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري كرج با اشاره به حمايت هاي شهرداري و شوراي شهر اظهار داشت:‌ مراحل آزمایشی تولید کود گرانوله تا نیمه شهریور ماه سال جاری به اتمام می رسد و تا پایان نیمه اول شهریور سال جاری شاهد تحولات بزرگی در مدیریت پسماند شهر کرج خواهیم بود.

Posted in: دسته‌بندی نشده