برگزاري دوره پرنده شناسي و پرنده نگري دراستان البرز

روز چهارشنبه مورخ 11/5/91 اولين جلسه دوره آموزشي پرنده شناسي و پرنده نگري توسط معاونت محيط زيست طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز و در محل محيط باني آسارا واقع در منطقه حفاظت شده البرز مركزي (بخش جنوبي) برگزار گرديد.

در اين دوره كه با حضور آقای مهندس حسيني معاون محيط زيست طبيعي اداره كل استان البرز، خانم مهندس منصوري كارشناس مسئول حيات وحش و آبزيان ، آقاي دكتر درگي كارشناس بيماريهاي حيات وحش و مهندس سلياري سرپرست منطقه حفاظت شده البرز مركزي و جمعي از محيط بانان منطقه برگزار شد. مباحثي مانند شناسايي پرندگان بر اساس نمايه هاي ظاهري ، آشنايي با تيره قوشيان و آموزش مقدماتي GPS توسط آقاي مهندس شريفي كارشناس پرندگان اداره كل استان البرز تدريس گرديد.


اين دوره بر اساس برنامه ريزي و زمانبندي آنجام شده در هفته هاي آتي نيز بصورت يكروز در هفته ادامه خواهد داشت و علاوه بر علوم پرندگان ، موارد ديگري مانند پستانداران، خزندگان ، بيماريهاي حيات وحش ، گياهشناسي ، نقشه خواني و … توسط كارشناسان تدريس خواهد شد.

Posted in: دسته‌بندی نشده