تاسیس بنیاد زنده یاد یاسر انصاری با هدف خدمات عام المنفعه محیط زیستی

سبز پرس: «مژگان جمشیدی» مدیر پایگاه خبری سبزپرس و همسر زنده یاد یاسر انصاری گفت: مراحل ثبت «بنیاد یاسر انصاری» به زودی به اتمام خواهد رسید و این بنیاد با هدف انجام فعالیت های عام المنفعه محیط زیستی آغاز به کار خواهد کرد.
جمشیدی گفت: در همان همایش به همه قول دادم که مقدمات تاسیس یک بنیاد زیست محیطی به نام «بنیاد یاسر انصاری» را به زودی محیا کنم. اما متاسفانه به دلیل شرایط شخصی و روحی خودم تاسیس این بنیاد به وقفه افتاد.

پی نوشت: مشتاقانه منتظر شروع به کار این بنیاد هستم و مطمئن هستم می تواند سبب خیر برای محیط زیست وطن شود. یاد یاسر انصاری عزیز همواره با ماست و راهش سبز و برقرار است.

Posted in: دسته‌بندی نشده