گزارش هایی از جشن روز ملی دماوند

یک گزارش و تعدادی عکس از مراسم روز ملی دماوند را که با حضور چند هزار نفر در شهر رینه برگزار شد، می توانید در تارنمای انجمن دوستداران دماوند ببینید.

گزارش دیگری را نیز می توانید در خبرگزاری فارس بخوانید (در این گزارش، به اشتباه، از پروانه کاظمی به عنوان “نخستین کوه نورد دنیا که در یک فصل دو قله ی مرتفع جهان را صعود کرده” نام برده شده که در واقع، باید گفته می شد: او نخستین زنی است که دو قله ی اورست و لوتسه را در یک فصل صعود کرده است).

همچنین می توانید گزارش سبز پرس را از این مراسم که به ویژه به سخن رانی تاثیر گذار استاد دکتر کهرم پرداخته، در اینجا بخوانید.