سرنوشت نامعلوم خرسهای سیاه در پناهگاه حیات وحش زریاب بم

 

خرس سیاه آسیایی
با نام
علمی (Ursus thibetanus) درجنوب شرقی آسیا در
كشورهایی مثل
ایران، افغانستان،
پاكستان، هند،
روسیه، چین،
ژاپن و
تایلند به
صورت پراكنده
در مناطق
كوهستانی و
جنگل های
مرطوب زندگی
می كند.

از
نوع خرس سیاه آسیایی
(Asiatic Black Bear) چهار گونه شناسایی شده است
که گونه ایرانی ‌(بلوچی)‌ آن با نام
Ursus thibetanus gedrosianus زیرگونه
ایرانی است . زیستگاه این گونه خرسها در ایران تاکنون از جنوب نیکشهر تا
 سرباز 
در استان سیستان وبلوچستان و قسمتهایی از بشاگرد در استان هرمزگان و در پناهگاه
حیات وحش زریاب شهرستان بم گزارش شده است.

مشخصات فيزيكي
اين گونه جانورى از قدرت سازش پذيرى متوسطى برخوردار است
اين خرس سياه، اندازه اى متوسط، گوش هاى گرد و پهن، پوست يكنواخت سياه دارد كه لكه
هاى قهوه اى روشن با يك حلقه
(v) شكل سفيد رنگ روى قفسه سينه آن مشخص است. خرس
سياه آسيايى پستاندارى بزرگ، نيرومند و درشت هيكل با اندازه اى متوسط است و اندازه
گونه نر بالغ آن دو برابر اندازه ماده هم مى رسد
. طول بدن خرس سياه آسيايى در
صورتى كه راست و عمودى بايستد به
۱۸۲ سانتى متر مى رسد. وزن خرس سياه
آسيايى هم بستگى به تغذيه و مواد مغذى فراوان مورد نياز آنها دارد به طورى كه گونه
هاى نر
۱۰۰
تا
۲۰۰
كيلوگرم و ماده
۵۰
تا
۱۲۵
كيلوگرم وزن دارد. واقعيت اين است كه درصورت شرايط خوب
زيست محيطى وزن گونه نر به بيش از
۳۲۲ كيلوگرم هم مى رسد   


ادامه مطلب

  

Posted in: دسته‌بندی نشده