دستگیری 4 نفر متخلف شکار و صید


دستگيري متخلفين  سابقه دار شكار و صيد و كشف سلاح گلوله زني مجهز

احتراما به استحضار ميرساند مامورين يگان حفاظت اداره محيط زيست كاشمر حين گشت زني در ارتفاعات اكبر آباد كوهسرخ ، گروهي از متخلفين شكار و صيد مسلح به سلاح گلوله زني و در حال رد زني وحوش مشاهده كه قبل از اقدام به شكار، آنان را دستگير مينمايند که از ناحيه اين گروه 4 نفره يك قبضه سلاح گلوله زني 270 مجهز به دوربين پيشرفته به همراه 3 دستگاه دوربين شكاري و تعدادي فشنگ كشف و ضبط مينمايند. اين افراد که از شهرستان هاي مجاور به شكارگاههاي بخش کوهسرخ آمدند  ،  تعدادي از آنها نيز داراي چندین سابقه تخلف شكار و صيد ميباشند .ضابطین قضایی پس از تكميل پرونده جهت سير مراحل قانوني ، افراد دستگیر شده را به جرم شروع به شكار غير مجاز در فصل و زمان ممنوعه و تكرار جرم به دادگاه عمومي بخش كوهسرخ معرفي نمودند. گفتني است شكار و صيد غير مجاز در 6 ماهه اول سال كه فصل زاد و ولد و توليد مثل وحوش و پرندگان وحشي ميباشد به تنوع زيستي  و حیات وحش منطقه ضربات جبران ناپذيري وارد مي آورد .


از مردم شهرستان درخواست میگردد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات شکار و صید ، مراتب را به این اداره اطلاع دهند.

Posted in: دسته‌بندی نشده