نمایی بسیار زیبا از سرزمین زاگرس

 

این عکس هوایی در سپتامبر سال ۱۹۹۱ میلادی گرفته شده است. در این عکس می توانید تمامی قسمت های زاگرس را مشاهده کنید…