مسئولان محیط زیست به‌جای توجیه، پاسخگو باشند

درپی وقوع حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست در بازدید از دریاچه ارومیه، معاون اسبق محیط انسانی سازمان محیط زیست گفت: مسئولان ذیربط باید به‌جای توجیه این حادثه ناگوار ضمن عذرخواهی از خانواده‌های داغ‌دیده، ‌پاسخگو باشند که اگر اتوبوس حامل خبرنگاران استاندارد بوده، ‌پس چرا این تصادف اتفاق افتاده است؟